Return to site

Anna van den Heuvel

Founder yourspace

Verhalen

Voor mij komt alles wat ik de afgelopen jaren gedaan heb, samen in yourspace. Ik heb Religiestudies gestudeerd aan de UvA, puur uit interesse. Geen idee tot welk ‘beroep’ dat zou leiden maar ik vond het interessant. Religies zijn voor mij mooie verhalen die aan de basis staan van de culturen waarin we leven. Verhalen die dingen uitleggen, zin geven, verklaren, inspireren, troost bieden, nieuwsgierigheid aanwakkeren. Maar ze kunnen ook mensen beperken, begrenzen en laten lijden. Ik las een artikel over wat het is dat ons onderscheid van andere dieren. Het antwoord was: fantasie. Het vermogen van mensen om in grote getale in dezelfde fantasieën te geloven. Daarom kunnen we met zoveel mensen op de aardbol samenleven zonder dat je elkaar kent, begrijpt of elkaars taal spreekt. Omdat we allemaal geloven in fantasieën als geld, gerechtigheid en landsgrenzen.

Rauwheid & schoonheid

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in een soort melancholie. En dan niet het beeld van melancholie dat tegenwoordig verward wordt met een burn-out of depressie. Maar het vermogen om op het zelfde moment vreugde en verdriet te voelen. Volledig JA te zeggen tegen het leven, in alle lelijkheid, rauwheid en schoonheid. In de wijsheid van het lijden. Ik denk dat we vaak teveel gefocused zijn op meer en beter. Op goed en leuk. Op orde en overzicht. En daardoor leren we niet meer echt de ruimte te nemen om stil te staan, te experimenteren, te spelen en met chaos om te gaan. En dat zijn wel ingrediënten voor een burn-out trouwens denk ik.

Verbinding & verbeelding

Ik vind het leuk om ideeën en disciplines te verbinden, om op een andere manier naar situaties te kijken en vraag me vaak af waarom dingen zijn zoals ze zijn. De theoretische nerd in mij wil een wetenschappelijke verklaring, de filosoof in mij zoekt naar zingeving en verhalen en tegelijkertijd leer ik pas als ik iets ervaar en voel. Vandaar dat yourspace deze drie combineert. Voor een wat holistischer of breder beeld van een situatie, in plaats van het hokjesdenken dat we steeds meer zijn gaan doen. Zelf ben ik niet gespecialiseerd in één discipline, juist omdat ik het leuk vind om verschillende disciplines met elkaar te verbinden. En zo bepaalde systemen (in de maatschappij of in jezelf) echt te bekijken, uit elkaar te halen en weer in elkaar te puzzelen op een nieuwe manier.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK